KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oikeusvaltiokertomus 2020 Luku: Oikeusvaltiotilanne Italiassa Oheisasiakirja KOMISSION TIEDONANTOON EUROOOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Oikeusvaltiokertomus 2020 Oikeusvaltiotilanne Euroopan unionissa