Predmet C-215/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. ožujka 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Obvodní soud pro Prahu 8 – Češka Republika) – Libuše Králová protiv Primera Air Scandinavia (Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Sudska nadležnost i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Članak 5. točka 1. – Nadležnost u stvarima koje se odnose na ugovore – Članci 15. do 17. – Nadležnost za potrošačke ugovore – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članci 6. i 7. – Pravo na naknadu štete u slučaju dužeg kašnjenja leta – Ugovor o prijevozu koji kombinira putovanje i smještaj, a koji je sklopljen između putnika i putničke agencije – Tužba za naknadu štete podnesena protiv zračnog prijevoznika koji nije stranka tog ugovora – Direktiva 90/314/EEZ – Putovanje u paket-aranžmanu)