Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 780/2011 tal- 4 ta’ Awwissu 2011 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1122/2009 u mir-Regolament (UE) Nru 65/2011 fir-rigward tat-tnaqqis tal-ammonti tal-għajnuna għas-sottomissjoni tard ta’ applikazzjonijiet uniċi b'rabta mal-Portugall kontinentali għall-2011