2010/790/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 15 ta’ Diċembru 2010 dwar l-adattament tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill- 1 ta’ Awwissu 2009 , l- 1 ta’ Settembru 2009 , l- 1 ta’ Ottubru 2009 , l- 1 ta’ Novembru 2009 , l- 1 ta’ Diċembru 2009 u l- 1 ta’ Jannar 2010 għar-remunerazzjonijiet tal-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jwettqu dmirijiethom f’pajjiżi terzi