Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali - European Criminal Records Information System (ECRIS) fl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/XX/JHA