2008/224/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. února 2008 o uzavření protokolů, kterými se mění dohody o některých aspektech leteckých služeb mezi Evropským společenstvím a vládou Gruzie, Libanonskou republikou, Maledivskou republikou, Moldavskou republikou, vládou Singapurské republiky a Uruguayskou východní republikou s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii