Mål T-655/19: Talan väckt den 27 september 2019 – Ferriera Valsabbia och Valsabbia Investimenti mot kommissionen