Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 247, 2006. gada 13. oktobris