Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 247, 13 ta' Ottubru 2006