TRATTAT DWAR L-UNJONI EWROPEA VERŻJONI KONSOLIDATA)