Sag T-542/19 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 2. oktober 2019 – FV mod Rådet (Særlige rettergangsformer – personalesag – tjenestemænd – placering på orlov og automatisk pensionering i tjenestens interesse – vedtægtens artikel 42c – begæring om udsættelse af gennemførelsen – ingen uopsættelighed)