Written question E-008379/11 Liam Aylward (ALDE) lill-Kummissjoni. Il-bijodiversità