2014/851/EU, Euratom: Provedbena odluka Komisije оd 26. studenoga 2014. o izmjeni Odluke 96/565/EZ, Euratom o odobrenju Švedskoj da ne uzima u obzir određene kategorije transakcija i da primjenjuje određene približne procjene za izračun osnovice vlastitih sredstava od PDV-a (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 8933)