Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 292, 8 ta' Ottubru 2013