Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1248 tat-28 ta' Lulju 2016 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 206/2010 dwar l-entrata tal-Botswana fil-lista ta' pajjiżi terzi, territorji u partijiet minnhom minn fejn hija awtorizzata l-introduzzjoni fl-Unjoni ta' laħam frisk (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) C/2016/4789