Zadeva C-81/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. aprila 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel București – Romunija) – Asociația ACCEPT proti Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Socialna politika — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Direktiva 2000/78/ES — Členi 2(2)(a), 10(1) in 17 — Prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti — Pojem „dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za diskriminacijo“ — Prilagoditev dokaznega bremena — Učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije — Oseba, ki se predstavlja in se v javnosti dojema kot vodilna oseba poklicnega nogometnega kluba — Javne izjave, s katerimi se izključuje zaposlitev nogometaša, prikazovanega kot homoseksualca)