Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tinnotifika lill-Istati Membri dwar ċerti nuqqasijiet fil-konformità mis-sistema tal-Filippini dwar it-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni STCW Test b’relevanza għaż-ŻEE