Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 4 ta’ Awwissu 2006 li tfassal lista tar-reġjuni li huma eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fondi Strutturali skond l-obbjettiv tal-Konverġenza għall-perijodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3475)