Sentenza tal-Qorti Ġenerali (is-Sitt Awla) tat-13 ta' Lulju 2011.#ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni Ewropea.#FEŻR - Tnaqqis fl-għajnuna finanzjarja - Programm operattiv li jaqa' taħt l-objettiv 1 (1994-1999), 'Aċċessibbiltà u Toroq Prinċipali' fil-Greċja - Delega tal-obbligi awżiljarji mill-Kummissjoni lil terzi - Sigriet professjonali - Rata tal-korrezzjoni finanzjarja - Marġni ta' diskrezzjoni tal-Kummissjoni - Stħarriġ ġudizzjarju.#Kawża T-81/09. Sentenza tal-Qorti Ġenerali (is-Sitt Awla) tat-13 ta' Lulju 2011.