Emenda għall-proposta tal-Kummissjoni COM(2011) 628 finali/2 għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni