Komunikazzjoni mill-Gvern Franċiż dwar id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/22/KE dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi (Opinjoni dwar it-talba għal-liċenzja esklussiva għat-tiftix fil-minjieri tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta' gass, hekk imsejjaħ “Permis de Savigny” (estensjoni)) Test b’relevanza għaż-ŻEE