Kawża C-819/18 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2018 minn Next design+produktion GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-18 ta’ Ottubru 2018 fil-Kawża T-533/17 — Next design+produktion GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)