Written question E-5414/10 Mara Bizzotto (EFD) lill-Kummissjoni. L-effetti taċ-ċaħda tal-proposta biex tiġi emendata d-Direttiva 2002/15/KE dwar il-finanzi pubbliċi tal-Litwanja