Pisno vprašanje E-0991/09 vlaga Luca Romagnoli (NI) za Komisijo. Kriza na trgu delovne sile