Written question E-012127/11 Georgios Papanikolaou (PPE) lill-Kummissjoni. Dikjarazzjonijiet tal-President tal-grupp ta’ ħidma tal-UE għall-Greċja, is-Sur H. Reichenbach