Written question E‑7435/10 Jim Higgins (PPE) lill‑Kummissjoni. Il‑lukandi Irlandiżi li jingħataw l‑għajnuna min‑NAMA