Kawża C-466/11: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat- 12 ta’ Lulju 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale ordinario di Brescia — l-Italja) — Gennaro Currà et vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 92(1) tar-Regoli tal-Proċedura — Azzjoni mressqa mill-vittmi ta’ massakri kontra Stat Membru fil-kapaċità tiegħu bħala responsabbli għall-atti mwettqa mill-forzi armati tiegħu fi żmien ta’ gwerra — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)