Mergers ta’ kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat- 18 ta’ Jannar 2011 dwar il-proposta emendata għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mergers ta’ kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))