Uznesenie Všeobecného súdu (druhá komora) z 24. septembra 2019.