Определение на Общия съд (втори състав) от 24 септември 2019 г.$