Priglasitev norveških organov o posojilu, ki ga je okrožje Møre in Romsdal odobrilo za ustanovitev zasebnega semenskega kapitala in sklada zasebnega kapitala za namene zagotavljanja rizičnega kapitala malim in srednje velikim podjetjem v okrožju Møre in Romsdal