Rettifika għad-Direttiva tal-Kummissjoni 93/61/KEE tat-2 ta’ Lulju 1993 li tistabilixxi l-pjani li jindikaw il-kondizzjonijiet li jridu jiġu mħarsa mill-materjal propagattiv ta’ ħaxix u pjanti, barra miż-żerriegħa skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 250 tas-7 ta’ Ottubru 1993) (Edizzjoni speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Volum 015)