Written question E-3901/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) lill-Kummissjoni. Emenda tad-Direttiva 2006/112/KE bil-għan li jinħolqu postijiet tax-xogħol fl-Ewropa