Ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal- 25 ta' Marzu 2010 dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra tal-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew (C7-0044/2010 – 2010/0813(NLE))