Írásbeli kérdés E-5012/08 előterjesztette: Brian Simpson (PSE) a Bizottsághoz. A közúti gépjárművek megengedett legnagyobb méreteire vonatkozó közösségi szabályok megsértése