Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1997, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti sementtien, rakennuskalkkien ja muiden hydraulisten sideaineiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/555/EY)