Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9798 — BorgWarner/Delphi Technologies) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 442/03