Written question E-4724/10 Daniel Caspary (PPE) lill-Kummissjoni. Użu tal-asbestos