Zadeva C-35/10: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 29. julija 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/21/ES — Varstvo okolja — Ravnanje z odpadki — Izkopavanje rude — Nesprejetje v predpisanem roku)