Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 129/2012 tat- 13 ta’ Frar 2012 li japprova emendi minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni elenkata fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Queso Manchego (DPO)]