Proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi infrastruttura għall-informazzjoni dwar it-territorju fil-Komunità (INSPIRE) {SEG(2004) 980}