936/2005/KE: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 936/2005 tal- 20 ta' Ġunju 2005 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 14/2004, b'rigward il-bilanċ provviżorju ta' fornituri tad-dipartimenti Franċiżi lil hinn minn Franza għas-settur taċ-ċereali, taż-żejt veġetali u prodotti ta' frott u ħxejjex proċessati u l-fornitura ta' ċerti annimali ħajjin