Written question E-4220/10 Proinsias De Rossa (S&D) lill-Kummissjoni. Id-dritt tad-detenturi ta’ permess tax-xogħol li jibdel min iħaddmu fl-istess settur tax-xogħol