Europeiska investeringsbankens beslut av den 26 februari 2019 om införande av interna regler gällande behandling av personuppgifter vid Europeiska investeringsbankens personalavdelning i samband med att registrerade tillhandahålls information samt begränsning av vissa av dessas rättigheter