Rettifika għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/417 tas-17 ta' Marzu 2016 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri skont il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u skont il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 75, 22.3.2016)