Written question P-001933/11 Michèle Rivasi (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. L-inkarigu tal-Ex Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini b’funzjonijiet ġodda fis-settur tal-mediċini kemm hu kompatibbli mar-Regolamenti tal-Persunal