Kawża T-190/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal- 14 ta’ Lulju 2011 — Total u Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Idroġenu perossidu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Imputabbiltà tal-aġir illegali — Drittijiet tad-difiża — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Obbligu ta’ motivazzjoni — Trattament ugwali — Prinċipju ta’ individwalità tal-piena u tas-sanzjonijiet — Prinċipju ta’ legalità tar-reati u tal-pieni — Prinċipju ta’ amminitrazzjoni tajba — Ċertezza legali — Użu ħażin ta’ poter — Multi)