ABBOZZ TA' OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk Ewropew ta' Servizzi tal-Impjieg, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) Rapporteur għal opinjoni: Viorica Dăncilă