Written question E-006335/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) lill-Kummissjoni. Bini ta’ statwa ta' Alessandru l-Kbir li se tiswa EUR 5.3 miljun.