Sentenza tal-Qorti Ġenerali (ir-Raba' Awla) tad-29 ta' Frar 2012.